Daily Quotes മര്‍ക്കോസ് 16:15

"അവന്‍ അവരോടു പറഞ്ഞു: നിങ്ങള്‍ ലോകമെങ്ങും പോയി, എല്ലാ സൃഷ്ടികളോടും സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുവിന്‍."

Charis Bhavan Live Video
Click here for Charis Bhavan Live Telecasting

Charis Bhavan Calendar
Charis Bhavan Calendar of 2015

Charis Bhavan Media Gallery
Charis Bhavan photo and video gallery